Zateplování budov

  V současné době je pro majitele domů a bytů prioritou co nejnižší tepelná ztráta objektů. Řešením je komplex opatření (zateplení obvodového pláště, výměna výplní, izolace a rekonstrukce střech), která naše firma nabízí. Zateplování budov je hlavní náplní naší firmy. Vycházíme vždy z požadavků klientů. Nejčastěji doporučujeme využití certifikovaného systému STOMIX nebo Weber Terranova, kvalitativní třídy A.

  Součástí zateplovacího systému jsou místo silikon akrylátu při styku okna se zateplením difúzní odlamovací lišty, které zabrání při realizaci poškození rámu okna a skla a dovolí odvod (odpaření) případného kondenzátu vzniklého kolem rámu okna. Tyto lišty zabraňují praskání silikonu (akrylátu) při působení UV paprsku po celou dobu životnosti zateplení. Na zateplení jsou použity šroubované hmoždinky s krytkou z polystyrenu, která zabraňuje vzniku tepelných mostů a také vzniku kondenzátu při změně klimatických podmínek v zimních měsících. yto dva způsoby jsou nejkvalitnější ze všech současných možných doplňků zateplovacího systému.

  Revitalizace bytových domů napravuje chyby v technickém řešení objektů, nekvalitní práci i zastaralé materiály použité při výstavbě a v neposlední řadě i zanedbanou údržbu domů. V rámci celkové rekonstrukce objektu nabízíme také vyregulování a rekonstrukce topného systému, výměnu rozvodů zdravotechniky, rekonstrukce elektroinstalací a výtahů.

  Pracujeme s moderními materiály a nejnovějšími technologickými postupy. Provádíme zateplení objektů systémy v kvalitativní třídě ETICS A.
ETICS je vnější tepelně izolační kompozitní systém, stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Jako jedna z mála firem na našem trhu používáme systém zápustného kotvení tepelného izolantu a tím výrazně eliminujeme bodové prostupy tepla.

  Firma VHH THERMONT s.r.o. je proškolena a vlastní licenci na montáž tepelně izolačního obkladu od firmy Saint Gobain Weber Terranova a.s i od firmy STOMIX spol. s. r. o. Žulová.