Bytová výstavba

  Nabízíme individuální bytovou výstavbu a také rekonstrukce rodinných a bytových domů na klíč formou použití nejmodernějších technologií. Tyto stavby jsou realizovány na základě projektové dokumentace dodané investorem.

  Jsme také připraveni klientům poskytnout odbornou pomoc s vyhledáním vhodných projekčních kanceláří s ohledem na jejich požadavky a finanční možnosti.