Ploché střechy

Ploché střechy jsou náročné jak na kvalitu práce, tak na použitý materiál. Proto je v současné době na trhu řada možností hydroizolací, např. asfaltové pásy nebo fólie. Naše firma upřednostňuje krytinu z modifikovaných pásů typu GLASTEK, ELASTEK ve skladbách dle certifikovaného dodavatele střešních materiálů DEKTRADE.
 

Krytiny z folií – z měkčeného PVC se pokládají na rovný podklad na geotextilii. Fólie se upevňuje na podkladní a ukončovací profil z poplastovaného plechu a dobře řeší detaily a odvod kondenzátu. Firma nejčastěji používá folii ALKORPLAN alt. FATRAFOL. Zateplení plochých střech je prováděno nejčastěji pomocí pěnového polystyrénu EPS, nebo z minerálních rohoží kotvených (lepených) ke stávající konstrukci střešního pláště, po předchozím řádném prověření zateplované konstrukce.

 

Sedlové střechy

Provádíme výstavbu nových a rekonstrukci stávajících sedlových, valbových a dalších atypických konstrukcí střech na objektech občanských i průmyslových. Nové sedlové a valbové střechy panelových domů jsou převážně konstruovány jako zastřešení konstrukcí ze sbíjených nebo příhradových vazníků. Zastřešení objektů provádíme převážně z velkoformátových krytin, které vynikají rychlostí a jednoduchostí pokládky při zachování vzhledu maloformátové krytiny. Je možné ji použít i v horských oblastech, je však třeba správně navrhnout vhodná pojistná hydroizolační opatření, množství a umístění sněhových zábran. Krytina se vyznačuje vysokou životností. Její povrch je nepórovitý a proto nedochází k ulpívání nečistot na povrchu a následnému růstu mechů a lišejníků. Krytina netrpí působením mrazu a je určena pro střechy se sklonem od 15°.

Zateplení stávajících stropů sedlových střech bytových i průmyslových objektů je prováděno zhora nejčastěji pomocí minerálních rohoží volně ložených ve dvou, na sobě kolmých vrstvách. Zateplení stropů je možno provést jako kompletně pochůzí za použití speciálních desek z minerálních rohoží, nebo aplikací pochůzí vrstvy z aglomerovaných desek.

Nezávazná poptávka