Zajišťujeme veškeré práce pozemního stavitelství. Hlavní náplní společnosti jsou zejména stavby občanské vybavenosti, dále pak bytová výstavba, která zahrnuje výstavbu bytových domů a rodinných domů a v neposlední řadě pak průmyslovou výstavbu, především výrobní areály, haly, čistírny odpadních vod a kompostárny. Součástí staveb občanské vybavenosti jsou i inženýrské sítě a dále parkoviště, odstavné a manipulační plochy, veřejné osvětlení, cyklostezky, chodníky apod. Zabezpečujeme také demolice staveb a sanační práce, veškeré zemní práce, výkopové práce a rekultivace. 

Jsme držitelé certifikátu na provádění nejrůznějších zateplovacích systémů, zdicích systémů, montáží oken, provádění hydroizolací střech. Snažíme se využívat nových výrobků a technologií a naši zaměstnanci jsou průběžně školeni pro kvalitní provádění prací, abychom udrželi co nejvyšší standard kvality.
 

Nezávazná poptávka