Stavební společnost VHH stavební a obchodní s.r.o. působí zejména v Olomouckém kraji a disponujeme zaměstnanci ve veškeré škále stavebních profesí, vč. technického a inženýrského zabezpečení.

Hlavní náplní naší společnosti je pozemní stavitelství se specializací na občanskou výstavbu, snižování energetické náročnosti bytových domů, rekonstrukci stávající výstavby, stavby na klíč a průmyslovou výstavbu. Zabezpečujeme dodávku stavebních prací ve vysoké kvalitě prováděných prací a profesionálním přístupem.

Obchodním partnerům můžeme nabídnout kompletní služby, které zahrnují i zpracování projektové dokumentace, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, plán BOZP, koordinátora staveb, vyřízení dotací, financování a následně pak i realizaci stavby.

Společnost pracuje s moderními materiály a technologickými postupy (pouze ověřené materiály a technologie z tuzemska i zahraničí, splňující normy ČSN a normy související), je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a také vlastní osvědčení k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou ETICS vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.