O společnosti

Stavební firma VHH THERMONT s.r.o., působí na regionálním trhu severní Moravy již 17 let. Naše hlavní aktivity se rozvíjejí zejména v Olomouckém kraji. V současné době firma VHH THERMONT s.r.o. disponuje 50-ti zaměstnanci ve veškeré škále stavebních profesí včetně technického a inženýrského zabezpečení.

Hlavní náplní naší firmy je pozemní stavitelství se specializací na občanskou výstavbu, termoizolaci panelových domů, rekonstrukci stávající výstavby, stavby na klíč. Firma zabezpečuje dodávku stavebních prací ve vysoké kvalitě prováděných prací a profesionálním přístupem a jistotou.

Obchodním partnerům nabízíme, pokud je to jejich přáním, kompletní služby,které zahrnují i zpracování projektové dokumentace,zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, plán BOZP, koordinátora staveb, vyřízení dotací, financování a následně pak i realizaci stavby.

Společnost pracuje s moderními materiály a technologickými postupy. Firma je proškolena a vlastní licenci na montáž tepelně izolačního obkladu od firmy Saint Gobain Weber Terranova a. s. a také STOMIX spol. s. r. o. Žulová. Pro svoji stavební činnost firma VHH THERMONT s.r.o. pouze ověřené materiály a technologie z tuzemska i zahraničí, splňující normy ČSN a normy související.

Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001 a také vlastní osvědčení k provádění vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou ETICS vydané Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.

Soubory ke stažení

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – Společenský účelná pracovní místa