Průmyslová výstavba

  Součástí výrobního programu naší stavební společnosti je i průmyslová výstavba. Můžeme například uvést práce pro společnosti Pivovar HOLBA a.s., Pivovar Litovel a.s., Pivovar ZUBR a.s., kde probíhaly výstavby nových výrobních hal, rekonstrukce stávajících objektů, vnitroareálová dopravní infrastruktura (parkovací plochy, chodníky) apod.

  Nabízíme také dodávku ocelových konstrukcí a ocelových hal na míru. Tyto konstrukce jsou využívány pro průmyslovou výrobu, skladování, obchod i zemědělství. Nově začínají být využívány také jako multifunkční sportovní haly, kancelářské objekty a nákupní centra. Ocelové haly a objekty s ocelovou konstrukcí jsou navrhovány a realizovány individuálně na základě požadavků zákazníka s ohledem na optimalizaci výše investic a minimalizaci dlouhodobých provozních nákladů.

Výstavba hal a průmyslových objektů zahrnuje:

  • pilotové zakládání staveb,
  • monolitická železobetonová výstavba,
  • prefabrikovaná výstavba,
  • opláštění a zastřešení sendvičovými PUR panely,
  • ocelové nosné konstrukce hal,
  • drátkobetony.