Stavební firma VHH Thermont s.r.o.

Naše stavební firma zajišťuje veškeré práce pozemního stavitelství. Naší hlavní náplní v posledních letech jsou zejména stavby občanské vybavenosti, dále pak bytová výstavba, která zahrnuje výstavbu bytových domů a rodinných domů a v neposlední řadě pak průmyslovou výstavbu, především výrobní areály, haly, čistírny odpadních vod a kompostárny. Součástí staveb občanské vybavenosti jsou i inženýrské sítě a dále parkoviště, odstavné a manipulační plochy, veřejné osvětlení, cyklostezky, chodníky apod. Zabezpečujeme také demolice staveb a sanace a sanační práce, veškeré zemní práce, výkopové práce a rekultivace. Působíme především ve městěch Uničov, Olomouc, Šumperk, Brno, Ostrava a Zlín.

Realizace staveb v Olomouci, Šumperku, Brně a Ostravě

V souvislosti s vypisováním dotačních titulů na úspory energie se naše firma specializuje na provádění termofasád a výplní stavebních otvorů. Protože používáme pouze ověřené kvalitní materiály a technologie splňující normy ČSN a normy související a spolupracujeme s prověřenými subdodavateli, dosahuje naše stavební firma výborných výsledků v kvalitě odvedené práce a zkrácené době, po kterou jsou dotčené osoby omezené výstavbou. Naši stavbyvedoucí po dobu výstavby neustále konzultují s investorem veškeré problémy, navrhují možné varianty řešení a vycházejí vstříc požadavkům vzešlým v průběhu realizace.

Stavební firma VHH THERMONT s.r.o. Uničov je zapsána v seznamu dodavatelů použitelných pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám. Naše společnost se ve své činnosti zaměřuje na kvalitu a komplexnost služeb. Je držitelem všech tří certifikátů jakosti – ISO 9001, certifikátu environmentální politiky ISO 14001 a certifikátu bezpečnosti práce ISO 18001.

Kvalitní stavby

Jsme držitelé certifikátu na provádění nejrůznějších zateplovacích systémů, zdicích systémů, montáží oken, provádění hydroizolací střech. Snažíme se využívat nových výrobků a technologií a naši zaměstnanci jsou průběžně školeni pro kvalitní provádění prací, abychom udrželi co nejvyšší standard kvality.

Dále také provádíme rekonstrukce objektů, instalatérské, topenářské, malířské, natěračské a sádrokartonářské práce.

Nabízíme také práce se stavebními stroji, bagry, nakladači, nákladními a speciálními stavebními stroji.